Wskaźnik Kosztu Finansowania

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)* to wskaźnik referencyjny stopy procentowej, stosowany między innymi w umowach kredytowych zawieranych przez banki z klientami w celu określania wysokości oprocentowania.

Administratorem WKF jest Instytut Rynku Finansowego (IRF).

Historyczne wartości WKF, definicja oraz szczegółowe informacje o WKF dostępne są na stronie www.irf.org.pl

Data WKF 1M 3M 6M 1Y
2020-11-23 0.04 0.17 0.15 0.37