783 003 667          kredyty@okbank.pl        Video konsultant

OK BANK - LEKKI WIOSENNY KREDYT GOTÓWKOWY